Solvensindex för italienska försäkringsbolag: varför det är viktigt när man väljer ett försäkringsbolag

Soliditet avslöjad Slöjan faller på försäkringsbolagens solvens. Nu, innan ett avtal tecknas, informeras konsumenten om företagets förmåga att uppfylla sina åtaganden genom angivande av ett specifikt index i informationsmeddelandet. Denna nya parameter, som nu presenteras för allmänheten, indikerar hur många gånger företagets solvensmarginal överstiger det minimum som krävs enligt lag för att uppfylla de åtaganden som gjorts med försäkringstagarna. Minsta nödvändiga nivå är 1 (grundläggande). Ju högre denna koefficient, desto större soliditet har försäkringsgivaren och kundens sinnesfrid. Alla företag som är verksamma i Italien har solvenskvoter över 1.

 

försäkringsbolag solvensindex31/12/2021 Note
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 3,26 Vedi
GENERALI ITALIA 2,46 Vedi
ALLIANZ 2,25 Vedi
SOCIETA’ CATTOLICA 2,03 Vedi
AXA ASSICURAZIONI 1,37 Vedi
REALE MUTUA 3,90 Vedi
VITTORIA ASSICURAZIONI 2,56 Vedi
ZURICH INSURANCE 1,43 Vedi
GROUPAMA ASSICURAZIONI 1,39 Vedi
ITAS MUTUA 2,46 Vedi
ITALIANA ASSICURAZIONI 2,50 Vedi
ALLIANZ DIRECT 2,01 Vedi
INTESA SANPAOLO ASSICURA 2,48 Vedi
SARA ASSICURAZIONI 3,02 Vedi
RBM ASSICURAZIONE SALUTE 1,75 Vedi
AIG EUROPE 1,29 Vedi
VERTI ASSICURAZIONI 1,70 Vedi
UNISALUTE 1,58 Vedi
HDI ASSICURAZIONI 2,45 Vedi
HELVETIA 1,83 Vedi
GENERTEL 1,82 Vedi
AVIVA ITALIA 1,23 Vedi
AMISSIMA ASSICURAZIONI 1,81 Vedi
TUA ASSICURAZIONI 1,57 Vedi
ASSIMOCO ASSICURAZIONI 2,45 Vedi
CREDITRAS ASSICURAZIONI 2,07 Vedi
CARGEAS ASSICURAZIONI 1,60 Vedi
CHUBB EUROPEAN GROUP 1,34 Vedi
Amtrust Europe 1,33 Vedi
AWP P&C 1,54 Vedi
AXA FRANCE IARD 1,59 Vedi
AXA FRANCE VIE 1,49 Vedi
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI 1,30 Vedi
BCC ASSICURAZIONI 2,34 Vedi
BERKSHIRE HATHAWAY INT. 3,68 Vedi
BIPIEMME ASSICURAZIONI 2,62 Vedi
BIPIEMME VITA 2,55 Vedi
BNP PARIBAS CARDIF VITA 1,63 Vedi
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS 1,40 Vedi
CF ASSICURAZIONI 1,55 Vedi
CGPA EUROPE 2,56 Vedi
CHIARA ASSICURAZIONI 1,42 Vedi
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. 1,36 Vedi
CNP ASSURANCES 2,13 Vedi
CNP CAUTION 5,22 Vedi
CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,43 Vedi
COMPAGNIA ASS. LINEAR 1,70 Vedi
CREDEMASSICURAZIONI 3,41 Vedi
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI 1,45 Vedi
D.A.S. 1,93 Vedi
ELBA COMPAGNIA DI ASS.NI E RIASS.NI 2,15 Vedi
ELIPS LIFE LIMITED 1,61 Vedi
EUROP ASSISTANCE ITALIA 1,71 Vedi
GLOBAL ASSISTANCE 4,73 Vedi
GREAT LAKES INSURANCE 2,39 Vedi
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI 2,29 Vedi
IMA – ITALIA ASSISTANCE 1,82 Vedi
INCONTRA ASSICURAZIONI 2,81 Vedi
INTER PARTNER ASSISTANCE 1,21 Vedi
INTESA SANPAOLO VITA 2,89 Vedi
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE 1,28 Vedi
LLOYD’S 2,38 Vedi
MAPFRE ASISTENCIA 1,20 Vedi
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1,97 Vedi
METLIFE EUROPE 1,71 Vedi
METLIFE EUROPE INSURANCE 2,78 Vedi
NET INSURANCE 1,96 Vedi
NOBIS ASSICURAZIONI 1,75 Vedi
POSTE ASSICURA 2,69 Vedi
PRAMERICA LIFE 2,94 Vedi
SOC. SVIZZERA D’ASS. CONTRO LA GRANDINE 3,97 Vedi
SOGESSUR 1,36 Vedi
TIROLER VERSICHERUNG 2,14 Vedi
TOKIO MARINE EUROPE S.A. 1,86 Vedi
UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI 2,19 Vedi
VERA ASSICURAZIONI 2,70 Vedi
VERA VITA 2,28 Vedi
VH ITALIA 4,29 Vedi
WIENER ST─DTISCHE VERSIC. 2,58 Vedi